Schadeclaim particulieren/gedupeerden tegen de NAM

In de voorgaande zaken bij de Raad van State betreffen het zogenaamde ‘Bestuursrechtelijke’ geschillen. Bestuursrechtelijk wil zeggen ‘tussen u als persoon vs een orgaan van de overheid’ … niet tussen een natuurlijk persoon vs (rechts)natuurlijk persoon. Oftewel: tegen u als particulier tegen een instantie als de NAM. Dan bevinden we ons in het gebied van het zogenaamde ‘civiele recht’ waar schadeclaims onder vallen.

Zijn de juridische successen in de gaswinning tegen het ministerie van Economische zaken (‘Kamp’/de Staat) groot … om de reële schade te verhalen van de bevingen op de NAM voor de gedupeerden dienen we een andere weg in te slaan. Aan deze weg -inmiddels nog de enige naast het politieke instrument van Leefbaar Midden Groningen- zitten voor gedupeerden van de gaswinning grote nadelen.

Voor de uitleg over het verschil tussen de schadebedragen die u aangeboden wordt door CVW en de reële schade en waar u recht op hebt verwijzen wij naar het kopje ”Hoe werkt de schadevergoeding van de NAM en hoe zou dit in werkelijkheid uit dient te pakken” in het voorgaande scrollmenu en naar het item van RTV noord elders op deze site (‘In de media’: Boeren leggen miljoenenclaim neer bij de NAM).

De nadelen van de juridische weg voor gedupeerden van de gaswinning zijn ook zeker bekend bij de NAM en maakt haar positie nog sterker dan deze al is. Voor zeer veel gedupeerden geldt dat zij of niet over voldoende financiele middelen beschikt (via een advocaat dient u toch al snel te rekenen op een ton en meer) of niet over voldoende juridische kennis bij zichzelf of in de omgeving. Daarbij zijn dit complexe zaken, niet alleen inhoudelijk maar ook inclusief alles er omheen. Als een goede advocaat niet het totaal plaatje overziet zal ook dan de kans op succes minimaal zijn. Dus naast dat de NAM een meer dan financieel zeer vermogende organisatie is (met moeder Shell op de achtergrond) staat zij ook op veel andere fronten erg machtig tegenover de veelal zeer onmachtige gedupeerde. Leefbaar Midden Groningen gaat daar volledig verandering in aanbrengen!

Met meer dan 60.000 inwoners en de juridische tak van Leefbaar MG, FeitH, beloven wij u dat u krijgt waar u recht op heeft t.a.v. uw bevingenschade! Als iemand een kras op uw auto maakt hetgeen Eur 1000,- schade evroorzaakt en de ander zegt ”Hier heb je Eur 4,50- voor een potje lak en daarmee repareer ik het” dan vinden velen dat raar en ‘onjuist’. Net zo is het betreffende de schade die de NAM (met toestemming van ‘Den Haag’) aan uw huis en andere opstallen veroorzaakt. Velen krijgen maar een fractie van waar ze recht op hebben terwijl het toebrengen van schade maar door gaat en door gaat. Daarmee krijgen meer-en-meer gedupeerden alleen maar C-schades toegewezen hetgeen inhoudt ‘geen vergoeding’. De zogenaamde ‘voucher-brief’, die aan veel gedupeerden werd toegestuurd is wel de druppel: tegen inruil van uw recht op schade (”tegen finale kwijting” waarmee u uw vorderingsrechten opgeeft) krijgt u mogelijk een bon -een ‘voucher’- van maximaal Eur 1500,- die u bij een bouwmarkt mag inruilen voor gereedschap of anderszins.

Ons contract aan u:

WIJ BELOVEN DAT, BIJ BEHALEN VAN VOLDOENDE ZETELS, DAT DE REELE SCHADE IN KAART WORDT GEBRACHT VOOR ELKE GEDUPEERDE IN MIDDEN-GRONINGEN EN DEZE SCHADEVERGOEDING VOOR DE VOLLE 100% BIJ DE GEDUPEERDE TERECHT KOMT!

Dit is mede onze belofte aan u! Wij beloven het niet alleen maar zullen dit ook zeker nakomen! Hoe we dat gaan doen is op twee manieren:

i) Op zijn minst gaan we het de NAM zeer moeilijk maken in Midden-Groningen door aanvragen voor gaswinlocaties niet meer toe te staan, door elges zeer te verhogen, door bestemmingsplannen te wijzigen en door …. nog veel andere wijzen!

ii) Door voor alle huishoudens met eigen woningbezit en voor alle woningcoöperaties de totale reële bevingschade in kaart te brengen en die in één te claimen bij de NAM, eerst vriendelijk maar als de NAM niet thuis geeft dan via de gerechtelijke weg, zal er grote druk ontstaan bij de NAM en Den Haag. Er zal dan iets dienen te gebeuren. Maar Leefbaar Midden-Groningen laat niet met haar mede-burgers sollen!