Tip LMG

Heeft u in uw omgeving ergernissen of tips voor verbetering voor de gemeente Midden Groningen dan kunt u hier uw suggestie kwijt.

Wij zullen dit meenemen in de nieuwe gemeenteraad.