Zonnecollectorenparken in en om Midden Groningen

In 2016 werden veel bewoners van het gebied Achterdiep nz en Langewijk te Sappemeer geconfronteerd met de mededeling dat er op het prachtige natuur- en landbouwgebied achter hun huizen het -op dat moment- grootste zonnecollectorenpark van Europa zou komen van 117 hectare groot. De zonnecollectoren zouden vier hoog gestapeld worden en er zou een groot hek omheen komen. De roedel herten, die elk jaar ‘overwinteren’ in de tuinen van het Achterdiep en Langewijk zouden hierdoor de tuinen niet meer kunnen bereiken voor voedsel.

Een aantal bewoners pikten dit niet en ondernamen actie. Zij staan mede op plek 9, 4 en 1. Naast hen ook enkele anderen. Bij uitvoerige onderzoek bleek dat het bestuur, de betreffende wethouder heette de heer Lindeman van de PvdA, ALLES had overgelaten aan het bedrijf dat de zonnecollectoren wilde plaatsen. Alles om die collectoren er maar te laten komen. Niet zo zeer voor het milieu -dan hadden deze ook in bijvoorbeeld Amsterdam om Brabant kunnen staan- maar om de betreffende wethouder ‘hogerop’ te helpen. Zelfs de zogenaamde planschade had het bestuur totaal overgelaten aan het bedrijf Powerfield. Gevolg: de één kreeg een beetje, de ander totaal niets en sommige konden veel afdwingen. Planschade is de vermogensschade -de waardevermindering van onroerende zaken- of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. Deze rechtsongelijkheid gaf een zeer onrechtvaardig gevoel. Het bestuur, de burgemeester en wethouders en de raadsleden zaten nergens mee. Die hadden alleen (‘carriere’) de provincie of Den Haag in het hoofd.

De burgers groepeerden zich en in februari dit jaar was dan de zitting in de rechtbank-Groningen met een meervoudige kamer (‘drie rechters’). Dat resulteerde in de uitspraak van 21 maart dit jaar.