Toelichting overwinning Stopzetting gaswinning Loppersum: Raad van State

Nadat mevrouw Nette Kruzenga, jurist en lijsttrekker van Leefbaar Midden-Groningen, in december 2014 zelf schade ontdekte aan haar huis schakelde zij de NAM in (Centrum Veilig Wonen ging van start op 1 januari 2015) die een kijkje kwam nemen. Na zes weken ontving mevrouw Kruzenga het rapport dat hierop volgde met de mededeling voor Eur 2100,- schade te hebben toegekend gekregen door de bevingen. Na het rapport doorgenomen te hebben zag mevrouw Kruzenga meteen dat het ‘doorgestoken’ kaart was en besloot rond te bellen in haar vriendenkring waarin zich enkele advocaten bevinden. Meteen waren zij allen bereid de zaak te ondersteunen en reeds in april van 2015, amper vier maanden na het aangeven van haar schade bij de NAM, zat mevrouw Kruzenga bij de Raad van State, de hoogste rechter in dergelijke ‘zware’ zaken. Op 14 april deed deze rechter de tot nu toe belangrijkste uitspraak in het gehele gasdossier: Hij stopte per onmiddelijk de gaswinning rondom geheel Loppersum. Uit de uitspraak valt te lezen dat de rechter verder had willen gaan, maar ook rekening dient te houden met de andere partij die een ‘leveringszekerheid’ heeft. De rechter dient nu eenmaal met alle partijen rekening te houden en hun argumenten zorgvuldig af te wegen.

De zaak werd aangespannen door de politieke beweging van dat moment HS Centraal! (‘Hoogezand-Sappemeer Centraal’) en de stichting Vrienden van Groningen Centraal; beide op dat moment van o.a. mevrouw Kruzenga. HS Centraal is nu opgegaan in Leefbaar Midden-Groningen. Tevens deden drie politieke partijen mee uit de provincie: het CDA, de Sp en GroenLinks. Omdat politieke partijen geen -zoals dat genoemd wordt in het Bestuursrecht en als ‘toegangsticket’ beschouwd wordt in dit deel van het recht- ‘direct belanghebbende’  zijn, werden zij al in het eerste minuut van de zitting ‘Niet ontvankelijk’ verklaard en hield het meteen op voor de Sp, het CDA en GroenLinks en konden zij niet meer meedoen aan de zitting. HS Centraal en Vrienden van Groningen Centraal bleven over en wonnen zo, als enige, de zaak die de start bleek van het winningsverloop tot dusver bekend en waarbij de teller van gas winnen nu op maximaal 21,6 miljard kuub staat (maximale winning ooit: 54 miljard kuub). Wat Leefbaar Midden Groningen betreft gaat dit naar nul en worden alle bevingenschade op de reële bedragen vergoed (zie ook ‘Boeren leggen miljoenenclaim neer bij de NAM’)!