Waar staan wij voor

Programma Leefbaar Midden Groningen

Leefbaar Midden Groningen wil kostenbewuste en dienstbare politiek. Wij geloven in duidelijke en afrekenbare taken en doelstellingen. Misschien meent u typische Leefbaar Midden Groningen punten bij andere partijen te herkennen. Dat is niet vreemd! Met de mond belijden veel partijen nu ook dat zij ouderenzorg, onderwijs of veiligheid het allerbelangrijkst vinden, dat ze resultaatgericht willen werken en dat ze duidelijke taal spreken tegen mensen die niet mee willen doen in onze samenleving. Maar in de praktijk laten deze partijen het vreselijk afweten. Doelgericht werken zit in onze genen. Wij doen wat we zeggen en wij zeggen wat we doen!

Topprioriteiten

De volgende zes punten hebben voor ons topprioriteit:

• Veiligheid
Dat geldt zowel voor openbare orde als voor schade aangericht aan burgers en huizen ten gevolge van de aardgas‐ en zoutwinning. Als lagere overheid moet de Gemeente Midden Groningen voor haar burgers opkomen en een duidelijk geluid laten horen, dat opkomt voor haar inwoners. Het zachtjes meepraten met andere Gemeenten is niet voldoende. Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling.

• Dat ouderen oud kunnen worden zonder zorgen
Ouderen herkennen zich niet meer in de stad die zij hebben opgebouwd en durven vaak de straat niet meer op omdat zij zich niet veilig voelen. Ouderen verdienen respect voor jarenlang bikkelhard werken en verdienen het niet om de rekening van de crisis gepresenteerd te krijgen. Leefbaar Midden Groningen gaat het vertrouwen van de oudere Groninger terugwinnen door hen, zoals wij dat geleerd hebben, te waarderen. Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. We regelen hulp voor u als die nodig is. Is het niet voor de boodschappen of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het uitleggen van de iPad.

• Lagere lokale lasten voor zowel inwoners als bedrijven
De integratie van de Gemeentelijke apparaten van Hoogezand‐Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is een grote bron van zorg. Zoals de miljoenen‐verslindende Kielzog perikelen aantonen heeft vooral Hoogezand‐Sappemeer een groot gat in haar hand. Leefbaar Midden Groningen herinnert zich nog goed dat de mislukte investeringen in het Kielzog uiteindelijk het gevolg waren van de keuzes van Gemeenteraadsleden in strijd met hun eigen verkiezingsprogramma omdat zij ‘ook weleens naar het theater wil.’ De kosten van deze fratsen zijn enorm. Wij willen dat inwoners en bedrijven zelf hun keuzes maken en daarbij zo goed mogelijk gesteund worden door hun Gemeente. Zo maken wij Midden Groningen weer gezond.

• Lokale Kernen, Gemeentebestuur en open ruimte
Het Gemeentebestuur wordt nu geconcentreerd in een Gemeentehuis op een locatie aan de rand van de nieuw te vormen Gemeente. Dat is voor veel inwoners erg ver weg. Wij willen dat de Gemeente en haar ambtenaren veel meer dan nu het Gemeentehuis uitkomen en op de burger en bedrijven toegaan. We hebben een bloeiende Gemeente Midden Groningen nodig, met nadruk op meerdere kernen en geen nadruk op een Gemeentehuis dat net niet in Zuidlaren ligt. Ook de onbegrijpelijke gang dwang om alle winkels richting de Hooge Meeren te sturen, terwijl de rest
van de Gemeente verwaarloosd wordt, moet worden afgeschaft. Het is een winkelcentrum dat niet meer van deze tijd is. Het is onzin om alles maar richting Hooge Meeren sturen. Belemmeringen voor de vestiging van bijvoorbeeld Fietsenwinkel.nl, McDonalds of een Albert Heijn XL zijn onnodig. Natuurlijk moeten de randvoorwaarden scherp gesteld en gehandhaafd worden, maar binnen die grenzen moeten ondernemers ondernemen! Werkgelegenheid creëren! Er zijn veel recente voorbeelden van situaties waarbij rechters de Gemeente op haar vingers tikt, omdat het toezicht is overgelaten aan particuliere bedrijven, die met behulp van adviesbureaus hun eigen werkelijkheid maken. De Gemeente Midden Groningen moet de taken die de burgers haar hebben
toevertrouwd zelf uitoefenen. Daarvoor moeten wethouders en ambtenaren vanachter hun bureau vandaan komen en met de burger in gesprek gaan. Wij geven de burgers hun stem terug. De wijze van afhandeling van planschade met betrekking tot de vestiging van de Lidl of het Zonnepark Midden Groningen zijn voorbeelden van ernstig bestuurlijk onvermogen. In plaats van met inwoners in gesprek te gaan, blijven de verantwoordelijke politici in hun kantoren zitten en laten bedrijven hun gang gaan. Ook het tempo waarbij de groene ruimte wordt omgetoverd tot stedelijk gebied om bedrijven te bevoordelen is voor ons onacceptabel. Het boerenbedrijf moet niet de samenleving uitgeduwd worden.

• De basis voor goed onderwijs
Het gehaspel met het aardbevingsbestendig maken van scholen dat uiterst moeilijk van de grond komt toont aan dat de juiste prioriteiten niet gevonden worden. Het beleid is veel te aarzelend. Onderwijs is buitengewoon belangrijk en ook hier is de menselijke maat en de noodzaak om aan te sluiten bij behoeften van leerlingen en het bedrijfsleven cruciaal. Jarenlang heeft de politiek geïnvesteerd in pret‐ opleidingen. Politici waren er verliefd op, maar ze boden geen solide basis voor een stabiele carrière op de arbeidsmarkt. Bouwvakker. Havenwerker. Loodgieter. Metselaar. Automonteur. Lasser. Huisschilder. Dat waren woorden die men niet ‘sexy’ genoeg vond in het Gemeentehuis. Het ging allemaal om de ‘high potentials’. Het resultaat van dit dogma? Dat er een schrijnend tekort aan vakmensen is, dat nog veel groter dreigt te worden. Leefbaar Midden Groningen wil terug naar de praktijk.

• Integratie; iedereen doet mee
Ons basishouding naar vluchtelingen en immigranten is positief maar wij werken voor een samenleving waarin mensen elkaar niet voorbijlopen, maar naar elkaar omkijken en elkaar steunen. Het verschil met anderen zit in de vraag: hoe bereik je dat? Volgens ons: niet door multicultureel geknuffel te subsidiëren. Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst gevoel van exclusiviteit bij immigranten, maar ook irritatie en onbegrip bij autochtonen. En dat terwijl het samenleven juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid: voor iedereen gelden dezelfde rechten en dezelfde plichten: ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan zal er onderlinge solidariteit en een positieve samenleving ontstaan. Het is een illusie dat dat allemaal vanzelf gaat.

https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/_processed_/5/d/csm_kaart_HSSM_94cbaebceb.png