Leefbaar MG wint bij de Raad van State.

Nette Kruzenga vertegenwoordigde zichzelf en boeren uit Midden Groningen.

De Raad van State accepteerde het argument dat er veel onderzoek gedaan is door EZ en de NAM, maar dat er niet de conclusie uit getrokken kan worden dat de gaswinning veilig is.

Het tegendeel is waar, er blijkt steeds meer te zijn wat onduidelijk is. Ook is inmiddels onduidelijk hoe de Minister ‘veilig’ definieert. De vernietigingsbeslissing van vandaag was, gezien de onduidelijkheden die de NAM in meer dan 50 jaar gaswinning heeft laten ontstaan, volstrekt onvermijdelijk.

Leefbaar Midden Groningen betreurt dat de Raad van State in het licht van de bestaande onduidelijkheid over de veiligheid de gaswinning niet verder beperkt heeft. Leefbaar Midden Groningen had dat ook al in voorlopige voorziening geeist. De Raad van State heeft vandaag onze argumenten geaccepteerd maar daar geen conclusies aan verbonden die de gaswinning verder beperken. Dat achten wij onverantwoord.

Verder biedt dit weinig positieve verwachtingen voor de schadeclaims van gedupeerden van de bevingen. Die doorlopen in het recht een andere route. Wij van Leefbaar Midden Groningen komen ook voor onze mede-gedupeerden op.

Een reactie plaatsen